Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ FUNI BAMBOO

Công ty Cổ phần Dịch vụ Funi Bamboo
480 Đường 2 Tháng 9, P, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Thông tin liên hệ
02363 79 79 39

www.funibamboo.com
MST: 0402017035