LỄ MỞ BÁN DỰ ÁN KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG LÀM NÓNG THỊ TRƯỜNG BĐS QUẢNG NGÃI!