Contact

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ FUNI BAMBOO

Tầng 2 - Tùng Lâm Tower
35 Núi Thành, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng.

Thông tin liên hệ
0236 3797 939

www.funibamboo.com
MST: 0402017035